Grup d'Investigació SGR

Paper del TGF-beta i de l'estrès oxidatiu en patologies humanes

Workshop

Redox Biology in Health and Disease
27-28 de juny del 2023 | Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Universitat de Barcelona)

Presentació

El factor de creixement transformant-beta (TGF-β) és una citocina que regula l’homeòstasi de teixits i que es troba desregulada en diverses patologies humanes. El nostre grup SGR estudia les alteracions en la via de senyalització d’aquesta citocina, que es troba sobreactivada en dos grans grups de patologies humanes: a) Càncer de fetge, particularment pel seu paper en la invasió i la metàstasi; b) Malalties genètiques cardiovasculars relacionades amb el teixit connectiu, en particular l’aneurisma d’aorta en la síndrome de Marfan (MFS) i l’estenosi d’aorta i cardiopatia a la síndrome de Williams-Beuren (WBS).

En els darrers anys hem avançat en l’estudi de la via de senyalització del TGF-β i hem identificat l’estrès oxidatiu com un element clau en la formació i progressió d’aquestes patologies. També estem assajant noves eines terapèutiques per inhibir la hipersenyalització pel TGF-β. Volem avançar en: i) el paper del TGF-β i l’estrès oxidatiu en el microambient tumoral; ii) descobrir noves dianes relacionades amb el TGF-β i l’estrès redox en la patogènesi d’ambdues aortopaties.

Objectius

Paper del TGF-β, les NADPH oxidases i l’estrès oxidatiu en el microambient del tumor hepàtic:

1.1. Tumors primaris: carcinoma hepatocel.lular i colangiocarcinoma.

1.2. Metàstasi hepàtica, tant intrahepàtica com extrahepàtica, enfocada en el melanoma.

Cerca de noves dianes basades en el TGF-β sobre efectors d’estrès redox en la patogènesi de la aortopatía:

2.1. Identificar fonts addicionals d’espècies reactives d’oxigen (ROS) en la progressió de l’aortopatia en la síndrome de Marfan (MFS) i la síndrome de Williams-Beuren (WBS) centrar-nos en la xantina oxidoreductasa i el paper de l’àcid úric com a pro-oxidant o antioxidant.

2.2. Aplicar noves teràpies farmacològiques que interfereixin amb l’estrès redox millorant les lesions cognitives i cardiovasculars que es produeixen en ambdues malalties.

Staff Scientists

Isabel Fabregat PhD (IF)
Isabel Fabregat PhD (IF)

Research professor at IDIBELL-CIBERehd, coordinator of the team at IDIBELL/HUB/ICO.

Gustavo Egea PhD (GE)
Gustavo Egea PhD (GE)

Full professor at University of Barcelona (UB) and investigator at IDIBAPS. Coordinator of the team at UB/IDIBAPS.

 Àngels Fabra PhD (AF)
Àngels Fabra PhD (AF)

Research professor at IDIBELL.

Victoria Campuzano PhD (VC)
Victoria Campuzano PhD (VC)

Tenure professor at University of Barcelona (UB) and investigator at IDIBAPS-CIBERer.

Emilio Ramos PhD MD (ER)
Emilio Ramos PhD MD (ER)

Tenure professor at University of Barcelona and head of the Liver Surgery Unit, Bellvitge University Hospital (HUB). Investigator at IDIBELL-CIBERehd.

Teresa Serrano PhD MD (TS)
Teresa Serrano PhD MD (TS)

tenure professor at University of Barcelona (UB) and specialist physician, Service of Anatomical Pathology, Bellvitge University Hospital (HUB). Investigator at IDIBELL-CIBERehd.

Mariona Calvo MD (MC)
Mariona Calvo MD (MC)

Staff oncologist at the Medical Oncology Department in the Catalan Institute of Oncology (ICO). Investigator at IDIBELL.

Postdoctoral Investigators

Isaac Rodríguez-Rovira (IR-R)
Isaac Rodríguez-Rovira (IR-R)

UB-IDIBAPS.

Predoctoral Investigators

Rut Espinosa (RE)
Rut Espinosa (RE)

IDIBELL-CIBERehd.

Josep Amengual (JA)
Josep Amengual (JA)

IDIBELL-CIBERehd.

Ana Cantos (AC)
Ana Cantos (AC)

IDIBELL-CIBERehd.

Gemma Gofaus (GG)
Gemma Gofaus (GG)

IDIBELL-CIBERehd.

Research Assistants

Esther Bertran PhD (EB)
Esther Bertran PhD (EB)

IDIBELL-CIBERehd.

Antonia Vinyals (AV)
Antonia Vinyals (AV)

IDIBELL.

Maria Encarnación Palomo (MEP)
Maria Encarnación Palomo (MEP)

UB.

External Collaborators

 • Javier Vaquero and Ester González-Sánchez, Cancer Research Center (CIC/CSIC), University of Salamanca and CIBERehd. Salamanca, Spain.
 • Aránzazu Sánchez and Blanca Herrera, Complutense University of Madrid and CIBERehd. Madrid, Spain.
 • Luz Martínez-Chantar. CIC Biogune, Derio (Bizkaia), Spain.
 • Francesc Jiménez-Altayó. Autonomous University of Barcelona. Bellaterra, Spain
 • Artur Evangelista, Unidad Marfan, Hospital Valle Hebrón. Barcelona, España.
 • Alberto Forteza, Unidad Marfan, Hospital Puerta de Hierro. Madrid, España.
 • Gianluigi Giannelli, National Institute of Gastroenterology, “S. de Bellis” Research Hospital. Castellana Grotte (BA), Italy.
 • Cédric Coulouarn, Inserm, University of Rennes.  France.
 • Julie Le Merrer, University of Tours. France.
 • Jean-Luc Morel, University of Bordeaux. France.
 • Susanna Pietropaolo, Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d’Aquitaine. France.
 • Diego Calvisi. University of Regensburg. Germany.
 • Steven Dooley. University Medical Center Mannheim, Heidelberg University. Mannheim, Germany.
 • Wolfgang Mikulits, Medical University of Vienna. Austria.
 • Ulla G Knauss. Conway Institute, University College Dublin. Ireland.
 • Bart Loeys and Aline Verstraeten, UZA/UA Center of Medical Genetics. Antwerpen, Belgium.
 • Baptiste Lacoste, Ottawa Hospital Research Institute. Canada.
 • Fabrice Dabertrand, University of Colorado School of Medicine. Aurora, CO, USA.
 • Elizabeth E. Crouch, University of California San Francisco (UCSF). USA.
 • Amaia Lujambio, Icahn School of Medicine at Mount Sinai. New York, USA.